Muskarit

 

Muskarit

 

Muskarissa lapset pääsevät tutustumaan musiikin maailmaan ikätasolle sopivalla tavalla ammattitaitoisen opettajan johdolla. Muskareissa liikutaan, leikitään, lauletaan, soitetaan, kuunnellaan ja ihmetellään kullekin ryhmälle ja kehityskaudelle sopivalla tavalla. Tavoitteena on syventää varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen musiikin perusteita, luoda hyvää pohjaa mahdolliselle myöhemmälle musiikkiharrastukselle ja ennen kaikkea ohjata löytämään musiikin ja musisoinnin ilo ja riemu!

 

Tällä hetkellä yhdistyksellä ei ole muskareita.